Environmentalisti sú presvedčení, že smerovanie odpadového hospodárstva na Slovensku je dobré.
Environmentalisti sú presvedčení, že smerovanie odpadového hospodárstva na Slovensku je dobré.

Na Slovensku je prevádzkovaných 81 skládok odpadov.

Zdroj: iStock