Obr. 5 Emisie GHG za rok, ak by boli všetky domácnosti individuálne vykurujúce plynom v roku 2019 v energetickom štandarde A0 a vykurovali 
by TČ vzduch – voda.
Obr. 5 Emisie GHG za rok, ak by boli všetky domácnosti individuálne vykurujúce plynom v roku 2019 v energetickom štandarde A0 a vykurovali by TČ vzduch – voda. Zdroj: SPP - distribúcia