Obr. 4 Emisie GHG za rok, ak by boli všetky domácnosti individuálne vykurujúce plynom v roku 2019 v energetickom štandarde A0 
a vykurovali by PKK.
Obr. 4 Emisie GHG za rok, ak by boli všetky domácnosti individuálne vykurujúce plynom v roku 2019 v energetickom štandarde A0 a vykurovali by PKK. Zdroj: SPP - distribúcia