Obr. 3 Percentily hrubej mzdy v SR za rok 2022.
Obr. 3 Percentily hrubej mzdy v SR za rok 2022. Zdroj: SPP - distribúcia