Obr. 2 Emisie skleníkových plynov z individuálneho vykurovania plynom v SR. Rok 2019 možno považovať za štandardný rok bez vplyvu pandémie a geopolitickej situácie v roku 2022.
Obr. 2 Emisie skleníkových plynov z individuálneho vykurovania plynom v SR. Rok 2019 možno považovať za štandardný rok bez vplyvu pandémie a geopolitickej situácie v roku 2022. Zdroj: SPP - distribúcia