Obr. 1 Podiel typov predaných TČ v SR v roku 2022. (Zdroj: Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá)
Obr. 1 Podiel typov predaných TČ v SR v roku 2022. (Zdroj: Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá) Zdroj: SPP distribúcia