Oceľový most ponad nádvorie, spájajúci dve paralelné strešné terasy, je recyklovaný. Zdroj: Rasmus Hjortshøj