V olympijskej dedine bude nábytok z kartónu, preto bude ľahko recyklovateľný. Zdroj Nathan Laine Bloomberg Getty Images
V olympijskej dedine bude nábytok z kartónu, preto bude ľahko recyklovateľný. Zdroj Nathan Laine Bloomberg Getty Images