Bio zariadenie z odpadu z červenej kapusty vie detegovať prípadnú kontamináciu vody. Zdroj: Melissa Ortiz