Aby bola obnova rodinného domu efektívna, vyžaduje si podľa odborníkov obnoviteľné zdroje energie. Zdroj: iStock