Obr. 5 Schéma ČS s tromi čerpadlami a armatúrnou šachtou Zdroj: VALBEK&PRODEX