Obr. 8 Nevyhovujúci stav častí nosných konštrukcií s nevyhnutnosťou sanácie konštrukcie