Scelenie finálnej vrstvy – prepojenie násypu s finálnou vrstvou pod odkopmi