Obr. 3 Čelba pred prerazením
Obr. 3 Čelba pred prerazením Zdroj: Metrostav