Obr. 1 Schéma zaistenia čelby vo VT8
Obr. 1 Schéma zaistenia čelby vo VT8 Zdroj: Metrostav