Momentálne sa realizujú opravy povrchov sekundárneho ostenia a pokračuje realizácia doplnkového drenážneho systému.
Momentálne sa realizujú opravy povrchov sekundárneho ostenia a pokračuje realizácia doplnkového drenážneho systému. Zdroj: visnovebude.sk