Obr. 2: Vo vzduchotechnických jednotkách možno použiť radiálne i axiálne ventilátory. Zdroj: ebm - papst CZ