vyrabat teplo v mieste spotreby alebo centralizovane