Obr. 3 Výhody hybridného systému: a) ohyby bez kolena, b) vynechanie kompenzátora, c) obchádzanie prekážky, d) plynulý prechod do budovy
Obr. 3 Výhody hybridného systému: a) ohyby bez kolena, b) vynechanie kompenzátora, c) obchádzanie prekážky, d) plynulý prechod do budovy