Späť na článok Systémy regulácie vykurovania 1 / 8

Obr. 1 Miestne automatické riadenie a centrálne automatické riadenie [16] 1 – regulačný ventil s termostatickou hlavicou, 2 – vykurovacie teleso, 3 – snímač vonkajšej teploty, 4 – snímač priestorovej teploty, 5 – snímač teploty vykurovacej vody, 6 – trojcestný regulačný ventil s elektrickým servopohonom, 7 – centrálna jednotka automatického riadenia, 8 – zdroj tepla