Spotreba energie na vykurovanie v jednotlivých mesiacoch