Obr 3b Vliv Rekuperace entalpie na vhkost priv vzduchu