Obr. 2 Ventilátory inštalované na výmenník
Obr. 2 Ventilátory inštalované na výmenník