Obr. 1 Výmenník tepla na chladenie studňovou vodou
Obr. 1 Výmenník tepla na chladenie studňovou vodou