Obr. 3 Perforácia tepelnej izolácie medzi krokvami kotvením