Obr. 1 Výsledky vyhodnotenia dotazníkov vlastného hodnotenia dvoch podnikov
Obr. 1 Výsledky vyhodnotenia dotazníkov vlastného hodnotenia dvoch podnikov