Obr. 2 Koncepčná schéma normy ISO 50001 so znázornením dôležitosti energetických auditov
Obr. 2 Koncepčná schéma normy ISO 50001 so znázornením dôležitosti energetických auditov