Tab. 1 Príklad odporúčaných návrhových vlhkostných kritérií v obsadených priestoroch pri zvlhčovaní alebo pri odvlhčovaní
Tab. 1 Príklad odporúčaných návrhových vlhkostných kritérií v obsadených priestoroch pri zvlhčovaní alebo pri odvlhčovaní