Obr. 1 Kondenzačné odvlhčovanie vzduchu znázornené v h x diagrame
Obr. 1 Kondenzačné odvlhčovanie vzduchu znázornené v h x diagrame