Tab. 1 Energetické a ekonomické porovnanie prevádzky
Tab. 1 Energetické a ekonomické porovnanie prevádzky