Obr. 1 Principiálna schéma rekuperačného zariadenia
Obr. 1 Principiálna schéma rekuperačného zariadenia