Šachtový systém ALMEVA je moderné riešenie na odvod spalín, ktoré spája ekologické materiály s najnovšími trendmi v oblasti odvodu spalín. Tento systém je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne stavebno-technické požiadavky s požiarnou odolnosťou 90 minút. (E190)
Šachtový systém ALMEVA je moderné riešenie na odvod spalín, ktoré spája ekologické materiály s najnovšími trendmi v oblasti odvodu spalín. Tento systém je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne stavebno-technické požiadavky s požiarnou odolnosťou 90 minút. (E190) Zdroj: Almeva