Obr. 2 Príklad vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie v hodinovom kroku pri rovnakej investícii a rôznych veľkostiach budovy
Obr. 2 Príklad vyrobenej a spotrebovanej elektrickej energie v hodinovom kroku pri rovnakej investícii a rôznych veľkostiach budovy Zdroj: projekt ALDREN