Obr. 1 Model posudzovaných bytových domov a rozloženie potreby energie v pôvodnom stave