Oficiálne predstavenie EC Aury pre cyklistov využiteľnej vo vnútorných priestoroch.
Oficiálne predstavenie EC Aury pre cyklistov využiteľnej vo vnútorných priestoroch.