Vrcholy vo vykurovaní budú pokryté kondenzačnými plynovými kotlami.