Národný futbalový štadión získal cenu EFEKTIA 2019 za energetickú efektívnosť v kategórii súkromný sektor.