Obr. 8 Ekonomická efektívnosť investície do opatrení