Obr. 1 Posudzovaná škola predstavuje 3 poschodovú nepodpivničenú budovu postavenú koncom 60. rokov 20. storočia.