Obr. 6 Fotovoltický systém na streche Elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe