Späť na článok Zelená domácnostiam v polčase 3 / 5

Obr. 1 Dva mesiace pred ukončením projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory viac ako 6 200 domácnostiam 85 z nich tvoria ploché kolektory