Obr. 3 Priebeh hodnôt EER (Energy Efficienvcy Ratio) v závislosti od teploty chladiacej vody kondenzátora
Obr. 3 Priebeh hodnôt EER (Energy Efficienvcy Ratio) v závislosti od teploty chladiacej vody kondenzátora