Obr. 2 Kryštalická štruktúra hybridného perovskitu v základnom zložení CH3NH3PbI3