Späť na článok Ekologické chladivá v chladiacej technike a v technike tepelných čerpadiel
ODP (pomerný potenciál rozpadu ozónovej vrstvy) je kvantitatívnym vyjadrením pomeru vlastností jednotlivých látok spôsobujúcich rozpad ozónovej vrstvy v stratosfére a aktivity pôsobenia na ozónovú vrstvu už dávno zakázaného chladiva R11, pri ktorom sa zvolila hodnota ODP = 1. GWP (potenciál globálneho oteplenia) vyjadruje stupeň vplyvu jednotlivých látok na skleníkový efekt. Určuje sa pomocou hodnoty GWP, čo je relatívna hodnota k zvolenej hodnote 1 pri vplyve CO2 (R 744) na jednotku objemu plynu v časovom horizonte životnosti v atmosfére (najčastejšie sa počíta so 100 rokmi).

Obr. 2 Ekologické ukazovatele vybraných chladív

ODP (pomerný potenciál rozpadu ozónovej vrstvy) je kvantitatívnym vyjadrením pomeru vlastností jednotlivých látok spôsobujúcich rozpad ozónovej vrstvy v stratosfére a aktivity pôsobenia na ozónovú vrstvu už dávno zakázaného chladiva R11, pri ktorom sa zvolila hodnota ODP = 1. GWP (potenciál globálneho oteplenia) vyjadruje stupeň vplyvu jednotlivých látok na skleníkový efekt. Určuje sa pomocou hodnoty GWP, čo je relatívna hodnota k zvolenej hodnote 1 pri vplyve CO2 (R 744) na jednotku objemu plynu v časovom horizonte životnosti v atmosfére (najčastejšie sa počíta so 100 rokmi).