Obr. 5 Porovnanie využitia BIM pri jednotlivých profesiách TZB