Obr. 2 Porovnanie využitia BIM z pohľadu oblasti pôsobenia