Stanislav Števo
Stanislav Števo Zdroj: archív respondenta