Pavel Homola
Pavel Homola Zdroj: archív respondenta