Vývoj ekonomiky (medziročná zmena v %)
Vývoj ekonomiky (medziročná zmena v %) Zdroj: Eurostat