Obr 4 Pohlad z vrtneho vozu pri automatickom vrtani celby